Vážení sportovní přátelé, Dne 1.2. 2017 by zájezd pro nedostatečný počet zájemců zrušen. Je mi to osobně velmi líto, protože se tomuto zájezdu už věnovalo spoustu času, ale na zájezd se přihlásila polovina požadovaných účastníků, pro které není možné zajistit dopravu za stávajících podmínek. Také cestovní kancelář dále neprodloužila rezervaci ubytování (upozorňoval jsem na to), protože bylo podmíněno zaplacením nevratné zálohy. V případě Vašeho vážného zájmu jet do Itálie kontaktujte prosím neprodleně p.Uhříčka 777 065 519, který ještě může mít volnou kapacitu.   

I T Á L I E – C A O R L E  2 0 1 7

               Českomoravský šipkový svaz pořádá sportovně rekreační zájezd

ve dnech 10. – 17. 6. 2017

 

Kam :

Italské letovisko – Apartmány v Caorle část Ponente  – cca. 100 m od pláže cca 1800 m od haly Pala Expomar – místo konání ME EDU v elektronických šipkách.

Odjezd do Itálie :

9. 6. 2017 ve 23:00 hodin z Olomouce z parkoviště před Billa prodejnou u stadionu (dříve u letadla) Ve 23:45 hodin budeme zastavovat v Prostějově u Tesco a poslední nástupní zastávka bude v 10. 6. 2017 v 01:00 hodin v Brně na Zvonařce (ještě může být upřesněno).

Odjezd do ČR :

Předpokládáme v odpoledních hodinách v sobotu 17. 6. 2017 (bude záviset na možnostech ubytování, počasí apod) Odjezd bude řešen na místě. Určitě ale nepřijedem později než v neděli 18. 6. 2017 dopoledne.

Kdo :

Zájezd je určen hráčům Českomoravského šipkového svazu, přátelům šipkového sportu a také všem dalším, kteří mají zájem poznat jedno kouzelné město s krásným historickým centrem, velmi dlouhou písečnou pláží a promenádou. Jedná se o sportovně rekreační zájezd.

Cena zájezdu :

Cena zájezdu je stanovena na 6.200,-Kč (cena je konečná). Zájemci si musí vyplní přihlášku a zaplatit zálohu ve výši 2.000,- Kč nejpozději do 31. 1. 2017. V ceně zájezdu je ubytování v apartmánech dle dispozic, doprava a cestovní pojištění. V ceně není zahrnuto stravování a individuální výlety.        

Důležité :

Zájezd se bude konat za předpokladu, že se naplní kapacita 40 zájemců. Poslední den, kdy bude rozhodnuto o konání či nekonání zájezdu je 15. 2. 2017. Prosím nepodceňte výše uvedené informace. Za přihlášeného účastníka zájezdu se považuje ten, kdo má vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohou. Ubytování je koncipováno ve vybavených apartmánech cca 150 m od moře a cca 1900m od sportovní haly Palaexpomar ( Dějiště konání ME EDU v elektronických šipkách)

Pozor. 16. 2. 2017 musí být zaplacena záloha na ubytování, která je v momentě zaplacení nevratná. V připádě, že se nepodaří kapacitu 40 účastníků naplnit, bude záloha nahlášeným účastníkům vrácena a zájezd zrušen.

Na internetových stránkách www.cds-sipky.cz bude seznam přihlášených účastníků a přehled volných apartmánů, který bude pravidelně aktualizován. Pro další informace mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 608 300 111 a nebo e-mailem : zdenek.ref@gmail.com

S pozdravem Zdeněk Špička

 

Volné apartmány -  aktualizace 31. 1. 2017 18:30

Apartmán pro 4 osoby - A4-2 - obsazeno 
Apartmán pro 4 osoby - A4-2 - obsazena 2 místa - 2 místa volná
Apartmán pro 4 osoby - A4-2 - obsazeno
Apartmán pro 4 osoby - A4-3
Apartmán pro 4 osoby - A4-3 - obsazeno 1 místo - 3 místa volná
Apartmán pro 4 osoby - B4-3
Apartmán pro 5 osob   - B5-2 - obsazeno
Apartmán pro 6 osob   - C6-2
Apartmán pro 6 osob   - C6-2

 

 

P Ř I H L Á Š K A    - I T Á L I E    2 0 1 7

Přihlášku je nutno podat za každého účastníka samostatně!

 

Jméno a příjmení :  .………………………………………………………………

Rodné číslo : ……………………………………………………………………….

Typ cest. dokladu* : Občanský průkaz nebo Cestovní pas

Číslo cest. dokladu : …………………………………………………………..….

Adresa trvalého bydliště : ……………………………………………………..….

………………………………………………………………PSČ………………….

Zdravotní pojišťovna :…………………………………………………………….

Doplňující informace** :......………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

   * - nehodící se škrtněte

** - zde uveďte další důležité informace k Vaší osobě – alergie na lepek, bodnutí hmyzem, cukrovka, užívané léky a další důležité informace k Vaší osobě

Upozornění – veškeré Vámi uvedené informace slouží k zajištění hladkého průběhu zájezdu, jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně.

V případě potřeby mne kontaktujte na telefonním čísle 608 300 111 a nebo elektronickou poštou

zdenek.ref@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.